Trädgårdsplanen

2012


Skissen för trädgården inför tredje säsongen (2012)2011

I kursen "Ekologisk trädgårdsodling" (2011) ingick det att vi skulle göra ett projektarbete. Jag valde att planera för hela Villa Linnea´s trädgård.

Så här såg planen över tomten ut (2011):

Kursmomentet (och hemuppgiften) "Mäta & rita en plan" genomfördes med TRIANGULERING, ett 50 m långt måttband, penna & papper.

Inga kommentarer: