torsdag 1 januari 2015

Ny blogg: Lavendel & Salvia

VÄLKOMMEN till herrskapet Traktors domäner ute på Västgötaslätten. Här får ni följa vår strävan mot självförsörjning, i första hand på potatis, grönsaker och ägg, och vår önskan att leva ett hållbart & ekologiskt liv, där vi i möjligaste mån verkar för ett ekologiskt kretsloppsodlande. Vilt, ekologiskt, närodlat, lokalt (tillverkat, uppfött och slaktat) och återbruk är ledstjärnor för oss.
Klicka här så kommer du till den nya bloggen.

MdmTraktor